Antika villor i Italien ( ville antiche in Italia)

Italien, Italienska språk

Alltså kära läsare hur mycket saknar jag Italien!
( cari lettori mi manca tanto l' Italia)

Jag älskar att se antika villor där.
( mi piace vedere ville antiche)

Det finns många på " lago di Como" ( comosjön) man blir fascinerad.

Ce ne sono molte nel lago di Como, si rimane affascinati.

Har ni sett antika villor i Italien?

Gillar

Kommentarer

Instagram